Technika budowy studni wierconej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przy wyborze studni oraz urządzeń do popierania wody należy pamiętać o fakcie, iż głębokość naszej studni jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze jest ciśnienie wody wydobywającej się ze studni.

Jeżeli ciśnienie wody jest niskie należy budować studnie z rurą osłonową. Technika ta ma zastosowanie przy ujmowaniu wody z głębszych warstw ziemi. Wpierw opuszcza się rurę osłonową a następnie do jej środka wkłada się perforowaną rurę filtracyjną. Ta druga powinna być głębiej od tej pierwszej (tak aby sięgała warstwy wodonośnej). Ostatnią czynnością jest opuszczenie w głąb studni specjalnej pompy głębinowej. Od góry studnie wykańczamy budową z betonowych kręgów lub tworzywa sztucznego.

Studnia wiercona

Co jednak w przypadku kiedy ciśnienie artezyjskie w naszej wierconej studni jest bardzo duże? W takim przypadku należy zbudować studnią wąskorurową (bez rury osłonowej). Do otworu studni wkładamy jedynie rurę filtracyjną. Pod względem zastosowanej pompy studnie te są bardzo podobne do studni kopanych. Można w nich stosować pompy ssące oraz ręczne z opuszczonym tłokiem.

W obu przypadkach, w celu poprawienia warunków odpływu wody, warto wykonać tzw. obsypkę wokół rury filtracyjnej. Obsybka jest to warstwa gruboziarnistego żwiru, która nasypuje się za pomocą węża.

Studnia głębionwa

W obu wariantach studni, aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się obsypkę (czyli warstwę gruboziarnistego żwiru, którą nasypuje się od góry za pomocą węża). Zgodnie z Prawem budowlanym teren wokół studni w promieniu co najmniej jednego metra musi być wyłożony brukiem ze spadkiem na zewnątrz.

Author:

Related Post

top